• จับภาพใบหน้าติดตามอัตโนมัติ PTZ

    SOAR728
    จับภาพใบหน้าติดตามอัตโนมัติ PTZ

  • การตรวจสอบไซต์ การติดตามอัตโนมัติ PTZ

    SOAR768
    การตรวจสอบไซต์ การติดตามอัตโนมัติ PTZ

  • PTZ ติดตามอัตโนมัติ