• PTZ ความร้อนระยะไกล

    SOAR800-TH ซีรีส์

    สร้างขึ้นในกล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดความไวสูงพร้อมเลนส์รูรับแสงกว้าง และ HD IPC ในตัวที่มีแสงสว่างต่ำเป็นพิเศษ

  • กล้องความร้อนระยะไกล