• กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด PTZ ทางทะเล

  ซีรีส์ SOAR971-TH
  กล้อง PTZ ความร้อนน้ำหนักบรรทุกคู่

 • การมองเห็นตอนกลางคืนทุกสภาพอากาศ IP Thermal PTZ

  ซีรีส์ SOAR971-TH
  การมองเห็นตอนกลางคืนทุกสภาพอากาศ IP Thermal PTZ

 • Flir Maritime Payload PTZ ที่คุ้มค่า

  ซีรีส์ SOAR970-TH
  Flir Maritime Payload PTZ ที่คุ้มค่า

 • Gyroscope Stabilization Themal PTZ

  ซีรีส์ SOAR977
  Gyroscope Stabilization Themal PTZ

 • กล้องความร้อนทางทะเล