• โมดูลกล้องซูมเครือข่ายที่รองรับ 4MP 4X NDAA

  SOAR-CBS4104

  โมดูลกล้องเครือข่าย 4x 4MP, รองรับ NDAA

 • โมดูลกล้องซูมเครือข่ายที่รองรับ 4MP 10X NDAA

  SOAR-CBS4110

  โมดูลกล้องเครือข่ายที่รองรับ NDAA ซูมออปติคัล 4MP 4 เท่า

 • โมดูลกล้องซูมเครือข่าย 2MP 20x

  SOAR-CBS2120

  โมดูลกล้องเครือข่าย Starlight 20x 2MP เป็นไปตามมาตรฐาน NDAA ความเข้ากันได้ดีเยี่ยมสำหรับการรวมหน่วย PT

 • โมดูลกล้องซูม 2MP 26X NDAA

  SOAR-CB2126

  โมดูลกล้องเครือข่ายที่รองรับ NDAA ซูมออปติคัล 2MP 26 เท่า

 • โมดูลกล้องซูมที่สอดคล้องกับ NDAA