• โมดูลกล้องซูมเครือข่ายที่รองรับ 4MP 4X NDAA

  SOAR-CBS4104
  โมดูลกล้องซูมเครือข่ายที่รองรับ 4MP 4X NDAA

 • โมดูลกล้องซูมเครือข่ายที่รองรับ 4MP 10X NDAA

  SOAR-CBS4110
  โมดูลกล้องซูมเครือข่ายที่รองรับ 4MP 10X NDAA

 • โมดูลกล้องซูมเครือข่าย 2MP 20x

  SOAR-CBS2120
  โมดูลกล้องซูมเครือข่าย 2MP 20x

 • โมดูลกล้องซูม 2MP 26X NDAA

  SOAR-CB2126
  โมดูลกล้องซูม 2MP 26X NDAA

 • โมดูลกล้องซูมที่สอดคล้องกับ NDAA