• เกรดทหาร 50 กก. หัวเอียงแพนโหลดหนัก

    SOAR-PT46
    เกรดทหาร 50 กก. หัวเอียงแพนโหลดหนัก

  • หัวเอียงกระทะน้ำหนักบรรทุกปานกลาง

    SOAR-PT520
    หัวเอียงกระทะน้ำหนักบรรทุกปานกลาง

  • เอียงกระทะ