ภาพรวม

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ SOAR

ภาพรวมของบริษัท SOAR

การสาธิตผลิตภัณฑ์

SOAR972 กล้อง 4G PTZ ที่ปรับใช้อย่างรวดเร็ว

SOAR977 Gyro Stabilization Marine PTZ

วิดีโอทดสอบ

SOAR977 การทดสอบความเสถียรของไจโรสโคปทางทะเล PTZ