• โมดูลกล้องซูมที่รองรับ 4MP 4x NDAA

  SOAR-CBS4104
  โมดูลกล้องซูมที่รองรับ 4MP 4x NDAA

 • โมดูลกล้องซูมที่รองรับ 4MP 10X NDAA

  SOAR-CB4110
  โมดูลกล้องซูมที่รองรับ 4MP 10X NDAA

 • โมดูลกล้องซูมเครือข่ายที่รองรับ 2MP 20x

  SOAR-CBS2120
  โมดูลกล้องซูมเครือข่ายที่รองรับ 2MP 20x

 • โมดูลกล้องซูมที่สอดคล้องกับ 2MP 26X NDAA

  SOAR-CBS2126
  โมดูลกล้องซูมที่สอดคล้องกับ 2MP 26X NDAA

 • โมดูลกล้องซูมที่รองรับ 2MP 33X NDAA

  SOAR-CBS2133
  โมดูลกล้องซูมที่รองรับ 2MP 33X NDAA

 • โมดูลกล้องซูมเครือข่าย 4MP 4x

  SOAR-CB4204
  โมดูลกล้องซูมเครือข่าย 4MP 4x

 • โมดูลกล้องซูมเครือข่าย 4MP 6x

  SOAR-CB4206
  โมดูลกล้องซูมเครือข่าย 4MP 6x

 • โมดูลกล้องซูมเครือข่าย 4MP 25x

  SOAR-CB4225
  โมดูลกล้องซูมเครือข่าย 4MP 25x

 • โมดูลกล้องซูมเครือข่าย 4MP 33x

  ทะยาน- CB4133
  โมดูลกล้องซูมเครือข่าย 4MP 33x

 • โมดูลกล้องซูมเครือข่าย 4MP 37x

  SOAR-CB4237
  โมดูลกล้องซูมเครือข่าย 4MP 37x

 • โมดูลกล้องซูมเครือข่าย 4MP 52x

  SOAR-CB4252
  โมดูลกล้องซูมเครือข่าย 4MP 52x

 • โมดูลกล้องซูมเครือข่าย 4MP 86x

  SOAR-CB4286
  โมดูลกล้องซูมเครือข่าย 4MP 86x

 • โมดูลกล้องซูม